Bio-Ritmik Largo ve Konsantrasyon Seti

BİO-RİTMİK LARGOTM

KONSANTRASYONU ARTIRAN ÖZEL FREKANSLAR VE MÜZİKLER

Konsantrasyon çoğu kişinin ortak problemidir. Bazen çok nadir de olsa çok iyi konsantre olduğumuzu hisseder ve o anda öğrendiğimiz şeyleri çok kolay ve kalıcı olarak hafızamıza yerleştirdiğimizi fark ederiz. Çoğu kez ise öğrenmek veya çalışmak istediğimiz bir konuya ne kadar istesek de konsantre olamadığımızı ve kolayca dikkatimizin dağıldığını görürüz.

Konsantrasyon temel olarak beyin dalgaları ile ilgilidir. Beynimiz sürekli olarak çeşitli dalgalar yaymaktadır. Bunlardan 8 ile 12 Hz. arası beyin dalgalarına "alfa dalgaları" denmekte olup, beyin alfa dalga ortamındayken konsantrasyon kalitemiz zirveye çıkmaktadır.

Biraz yüksek bir yatırım yapıp, beyin dalgalarını bir monitör ve bilgisayar yardımıyla sürekli olarak izlemek ve beyin tam alfa dalga ortamına girdiğinde ders çalışmaya başlamak ve öğrenme faaliyetlerine geçmek iyi bir seçim gibi görünebilir.

Esas amaç beynin alfa dalgası ortamına girdiği anları yakalamaya çalışmak olmamalıdır. Amacımız hangi şartların beynin alfa dalgası ortamına girmesine neden olduğunu tespit edip, bu şartları suni olarak yaratarak beynin alfa dalgası ortamına girmesini sağlamak olmalıdır. Ancak bu şartlarda kendi istediğimiz zamanlarda konsantre olmamız mümkündür.

Bio-Ritmik Largo ve Konsantrasyon Seti Tanıtım Filmi

BEYİN ÖZEL FREKANS VE TEKNİKLERLE KONSANTRE EDİLEBİLİR Mİ?

Bio-Ritmik Largo ve Konsantrasyon Setinde Sunulan Teknolojiyle

EVET

Sette, öğrenme ve beyin kapasitesini artıran üç farklı teknik birleştirilerek sunulmuştur.

Yapılan araştırmalar ve bilimsel bulgular bazı özel frekansların, bazı özel şartlarda beyni alfa dalgası ortamına kendiliğinden soktuğunu ortaya çıkarmıştır. Bu özel frekanslar yardımıyla beynimizin konsantrasyon gücünü kendi istediğimiz anlarda artırmamız mümkündür. Binaural Frekanslar Tekniği adı verilen bu yöntem "Bio-Ritmik Largo ve Konsantrasyon" setinin temel tekniğini oluşturmaktadır. Binaural Frekanslar Tekniğinin ne olduğu aşağıdaki kutu içinde izah edilmiştir.

Binaural Frekanslar Tekniği

Araştırma sonuçları, insanın sağ ve sol kulağından farklı frekanslar gönderildiğinde, beynin bu iki frekans farkına eşit bir frekans ortamına girdiğini ortaya koymuştur. "Binaural Frekanslar" adı verilen bu tekniğe göre, örneğin sağ kulaktan 440 Hz., sol kulaktan da 450 Hz. frekanslar gönderildiğinde beyin 450 - 440 = 10 Hz. bir dalga ortamına girmektedir. Bu dalga beynin alfa dalga ortamıdır. Beyin alfa dalga ortamına girdiğinde ise öğrenme potansiyeli maksimum seviyeye çıkmaktadır.

Ders çalışma, hızlı okuma ve herhangi bir öğrenme faaliyeti sırasında "Bio-Ritmik Largo" setinin CD'leri kulaklıkla fon müzik olarak dinlendiğinde, her iki kulaktan ayrı ayrı gelen binaural seslerin ilave etkisi ile kişinin konsantrasyon gücü artmaktadır.

Yapılan araştırmalarda, "Largo Barok Müzik" ritimlerinin beynin her iki lobunu uyararak beynin öğrenme potansiyelini artırdığı görülmüştür. "Bio-Ritmik Largo ve Konsantrasyon" setinde "Largo Barok Müzik" etkisi "binaural frekanslar tekniği" ile birleştirilmiştir. Largo Barok Müzik tekniğinin öğrenme hızına katkısıyla ilgili bilgi için aşağıdaki açıklamayı okuyunuz.

Largo-Barok Müzik Hızlı Öğrenmeyi Sağlıyor

Müziğin öğrenme potansiyeline bir başka sebepten dolayı da katkısının olduğunu ortaya koyan "telkin yöntemi" (suggestopedia) psikiyatr ve eğitimci olan Bulgar Georgi Lozanov tarafından bulunmuştur.

Özellikle stressiz bir öğrenme, beden ve zihin faaliyetlerinin bir ahenk içinde çalışmasını sağlamaktadır. Bu şartlarda öğrenilen bilgiler daha kalıcı olmaktadır. Lozanov yaptığı araştırmalarda çok özel bir müziğin, yine çok özel bir ritimde olması kaydıyla, insanın beden fonksiyonlarını stressiz bir ortama sokarak öğrenme konsantrasyonunu artırdığını keşfetmiştir.

Özellikle kolay ve kalıcı öğrenme beyin alfa dalgası ortamındayken gerçekleşmektedir. Lazanov'un test ettiği belli ritimdeki bazı klasik müzik parçalarının beyin dalgalarını 8 ile 12 Hz. aralığına düşürerek beynin alfa dalgaları yaymaya başlamasını sağladığı gözlenmiştir. Lozanov yaptığı deneylerde her klasik müzik parçasının dinleyenleri alfa beyin dalgaları ortamına sokmadığını ve en etkili parçaların 60 vuruşlu "largo" tempolu ve 4/4 veya 3/4 ölçülü olan "barok müzik" eserlerinden oluştuğunu tesbit etmiştir.

Iowa Eyalet Üniversitesinde yapılan testler, öğrenme faaliyeti sırasında barok müziğin kullanılmasının öğrenme ve hafıza gücünü yaklaşık yüzde 24 artırdığını göstermiştir.

Bio-Ritmik Largo Tekniği

Largo Barok müziğe binaural frekanslar tekniğinin de ilave edilmesiyle hazırlanan çift etkili tekniğe "Bio-Ritmik Largo Tekniği" denmektedir. Mega Hafıza tarafından hazırlanmış olan "Bio-Ritmik Largo" set CD'lerindeki fon müzikler tamamen 60 vuruşlu largo hızda çalınmış olan özel barok müzik parçalarından oluşmaktadır.

"Bio-Ritmik Largo" bir CD, ders çalışırken veya hızlı okuma sırasında kulaklıksız olarak fon müzik olarak dinlendiğinde "Largo Barok" müziğin stressiz öğrenme avantajı zaten elde edilmektedir. Ancak böyle bir CD kulaklıkla fon müzik olarak dinlendiğinde, her iki kulaktan ayrı ayrı gelen binaural seslerin ilave etkisi de kendisini göstererek kişinin konsantrasyon gücü de artırılmaktadır.

Özet olarak "Bio-Ritmik Largo Tekniği", konsantrasyonu artırmak için "Largo Barok Müzik" etkisi ile "Binaural Frekanslar" tekniğinin birleştirilerek kullanılmasıdır.

Konsantrasyon gücü beyin hücrelerindeki enerji seviyesi ile direkt olarak ilişkilidir. Bilimsel araştırmalar belli frekans aralığında sesler ihtiva eden müziklerin beyin hücrelerindeki enerji seviyesini artırarak, beynin istenilen konuya kolayca odaklanabildiğini göstermiştir. Mozart'ın bazı müzik parçalarında bu frekans aralığı yoğun olarak mevcuttur. "Bio-Ritmik Largo ve Konsantrasyon" setinde Mozart etkisi de işin içine katılmıştır. Sette kullanılan "Mozart Etkisi" ile ilgili daha detaylı bilgi aşağıdaki kutu içinde verilmiştir.

MOZART ZEKAYI ARTIRIYOR

14 Ekim 1993'de, A.B.D.'de "USA Today"de çıkan "Mozart'ın Müzikleri Zekayı Geliştiriyor" başlıklı haber tüm dünyada sansasyon yaratmıştır. Bu habere göre, California Üniversitesi'nin Irvine'deki Öğrenme ve Hafıza Nörobiyoloji Merkezi bilim adamlarının yaptıkları bir araştırma, bazı müziklerle IQ arasında bir ilişki olduğunu açıkça ortaya koymuştur.

Bu araştırmada otuzaltı üniversite öğrencisi, önce I.Q. testinin sağ beyin yeteneklerini ölçen sorularıyla test edilmiştir. Testten sonra öğrencilere Mozart'ın "Re Majör, K 448 iki Piyanoluk Sonat"ı 10 dakika boyunca dinlettirilmiştir. Daha sonra öğrenciler hemen tekrar test edildiklerinde, I.Q. skorlarının önceki değerlere göre 8 veya 9 puan daha yükselmiş olduğu gözlenmiştir.

Mozart-Beyin İlişkisi

Fransız Tıp ve Bilim Akademileri üyesi Dr. Alfred Tomatis'e göre beynin elektriksel olarak şarj olmasında kulaklar anahtar bir rol oynamaktadır. Tomatis'e göre, beyin hücrelerindeki elektriksel enerjinin azalması konsantrasyonun bozulmasına ve yorgunluğa sebep olmaktadır. Bu durumda, beynin de piller gibi şarj edilmesi gerekiyor.

Tomatis beyin hücrelerinin enerjiyle şarj edilmesi yollarından biri olarak, 5000 ile 8000 Hz. arasında yüksek frekanslar ihtiva eden müziklerin dinlenmesini keşfetmiştir. Yıllar süren analizlerden sonra Tomatis, bu frekans aralığındaki seslerin Mozart'ın müziklerinde çok sayıda mevcut olduğunu tespit etmiştir. Tomatis'e göre, kulak salyangozunu dolduran, "corti" hücrelerinin titreşmesi jeneratör vasıtası görerek beynin yeniden şarj edilmesini sağlamaktadır.

Tomatis de ayrıca beynin şarj edilmesi için etkili olan diğer bir yakın müzik çeşidi olarak "largo barok (baroque) müzik" parçalarına dikkat çekmiştir.

BİO-RİTMİK LARGO & KONSANTRASYON SETİ 3 ETKİYİ BİRLEŞTİREREK KULLANIYOR...

"Bio-Ritmik Largo ve Konsantrasyon" setinde, başta ve sonda Mozart etkileri işin içine katılarak stressiz hızlı öğrenme ortamı sağlayan largo barok müzik fon olarak kullanılmakta, kulaklıkla dinlenmesi halinde konsantrasyon sağlamak için binaural frekanslar iki ayrı kanaldan stereo olarak gönderilmektedir.

KONSANTRASYON PROBLEMİ YAŞIYORSANIZ...

Ders çalışırken konsantre olamıyor ve dikkatinizi toplayamıyorsanız, çocuğunuz, ya da siz hiperaktif bir yapıya sahipseniz, hızlı öğrenme ve konsantrasyon sağlayan frekans ve müzikler içeren "Bio-Ritmik Largo & Konsantrasyon" seti sizin için çözüm olabilir.

BİO-RİTMİK LARGO & KONSANTRASYON SETİ NE SAĞLIYOR ?

Bio-Ritmik Largo & Konsantrasyon seti kullananlara aşağıda belirtilen hususlarda katkılar sağlıyor.

BİO-RİTMİK LARGO & KONSANTRASYON SETİ
 • Konsantrasyonun artmasını destekliyor
 • Öğrenmeyi hızlandırıyor
 • Hafıza gücünü geliştiriyor
 • İmtihanlardaki başarıyı destekliyor
 • Hata yapma oranını azaltıyor
 • Stresin azalmasına yardımcı oluyor
 • Yaratıcı düşünme yeteneğini geliştiriyor
 • Beyin loplarının dengeli kullanılmasını sağlıyor
 • Zeka (i.q.) artışında müzik etkisini kullanıyor
 • Hiperaktif çocukların ve yetişkinlerin sakinleşmelerine yardımcı oluyor
BİO-RİTMİK LARGO & KONSANTRASYON SETİ

Bio-Ritmik Largo müzik ve frekansların daha çocuk doğmadan bebeklere dinletilmeye başlanması doğacak çocukların beyin gelişimini de pozitif olarak etkilemektedir. Ancak şunun gözden kaçırılmaması gerekir; anne rahmindeki çocuk bir sıvı içinde olduğu için, sesleri de bu sıvı kanalıyla duymaktadır. Hamile anneler bu tip müzikleri açıp, hoparlörü karınlarına dokundurarak bu müzikleri daha doğmamış bebeklerine dinletebilirler. Bu arada sıvı ortam, havaya oranla sesi daha hızlı ilettiği için, hoparlördeki müziğin sesi çok az açılmalıdır.

BİO-RİTMİK LARGO & KONSANTRASYON seti gibi bir set hazırlamanın maliyeti nedir?

Konsantrasyonu sağlayan binaural frekanslar etkisinin olması için sağ ve sol kulaktan aralarında 10 Hz.'lik fark olan iki farklı frekansın duyulması gerekmektedir. Bu frekansların izah edilmesi için yukarıda 440 Hz. ve 450 Hz. örnekleri verilmişti. Bu örnek, teknolojinin 10 Hz. frekans farkı ile oluşmasını izah etmek için verilmiştir.

Şüphesiz 10 Hz.'lik frekans farkı oluşturacak 193 – 203, 261 – 271, 329 - 339, 517 – 527 gibi sonsuz sayıda kombinasyon vardır. Ancak gerçekte konsantrasyonu sağlayan 10 Hz.'lik frekans farkının hangi aralık olduğu açıklanmamıştır. Çünkü bu bilgi çok önemli bir bilgidir. Böyle bir teknolojik bilgiye sahip olmanın da ciddi bir maliyeti vardır. Mega Hafıza Ltd. Şti. sadece bu bilgiyi temin etmek için 65.000 US$ know-how bedeli ödemiştir.

Böyle bir zihinsel teknolojiye tek kişi olarak sahip olup, kullanmak için sizin de bu bilgiye 65.000 US$ gibi çok yüksek bir ücret ödemeniz gerekecekti. Ancak Mega Hafıza bu maliyeti kendisi karşılamış ve bu teknolojiyi herkesin kullanımına sunmuştur. Şüphesiz bu set için sizden yüksek bir ücret de talep etmeyecektir.

Ayrıca tarihine kadar "Bio-Ritmik Largo ve Konsantrasyon" setini sipariş veren herkese, editörlüğünü "Fotografik Hafıza Dünya Şampiyonu" Melik Duyar'ın yaptığı, 15,00 TL değerindeki "Konsantrasyonun Gücü" adlı kitap da hediye (ÜCRETSİZ) olarak gönderilmektedir.

ÜCRETSİZ KİTAP

Konsantrasyonun Gücü (Değeri TL) ... 208 sayfa

( Bio-Ritmik Largo & Konsantrasyon setiyle birlikte ücretsiz )

Bu Kitabı Tek Olarak Satın Almak İstiyorsanız Buraya Tıklayın

"Düşüncelerinizi kontrol edebilme ve yönetme" konusunda size çok önemli bilgi ve stratejiler sunan bu kitap aşağıda listelenen bölümlerden oluşuyor.

Konsantrasyonun Gücü – Kitabın Bölümleri

DERS 1. Çözüm yolu bulan konsantrasyon.

DERS 2. Kendi kendinizin efendisi olmak.

DERS 3. İstediğiniz şeylere nasıl ulaşabilirsiniz?

DERS 4. Konsantrasyon; her işte kesin sonuç üreten sessiz kuvvet.

DERS 5. Odaklanmış bir düşünce bütün insanlığı birbirine nasıl bağlar?

DERS 6. İş yapma iradesinin eğitimi.

DERS 7. Yoğunlaşmış zihinsel istek.

DERS 8. Konsantrasyon zihinsel denge ve sebat sağlar.

DERS 9. Konsantrasyon kötü alışkanlıkları yenmenizi sağlar.

DERS 10. Konsantrasyon yoluyla kazanılan iş sonuçları.

DERS 11. Cesaret üzerine yoğunlaşmak.

DERS 12. Zenginlik üzerine yoğunlaşmak.

DERS 13. Konsantre olabilirsiniz, peki olacak mısınız?

DERS 14. Pratik egzersizlerle konsantre olma sanatı.

DERS 15. Konsantre olarak unutmayı unutabilirsiniz.

DERS 16. Konsantrasyon arzularınızın gerçekleşmesini nasıl sağlayabilir?

DERS 17. Konsantrasyonla gelişen idealler.

DERS 18. Üretimde zihinsel kontrol.

DERS 19. Konsantre olmuş bir iradenin geliştirilmesi.

DERS 20. Konsantrasyonun yeniden gözden geçirilmesi.

Peki Bu Set Bana Kaça Mal Olacak?

"Bio-Ritmik Largo & Konsantrasyon" setini artık tanıyor ve size ne gibi avantajlar sağlayacağını biliyorsunuz. Ayrıca böyle bir setin hazırlanması için gereken yatırımın yüksekliğinin de farkındasınız. Setin fiyatını da merak ediyorsunuz.

2 adet dinlenebilir / inidirilebilir 8 Adet dinlenebilir Audio (Sesli) albümden oluşan setin fiyatı aşağıda verilmiştir;

TL

Setlerin fiyatları tarihine kadar geçerlidir (Ayrıca kredi katına 5 taksit).

"Bio-Ritmik Largo" seti, hafıza gücü, hızlı öğrenme ve konsantrasyon gerektiren her türlü öğrenme faaliyetinde kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

Set İçeriği

Bio-Ritmik Largo ve Konsantrasyon Seti - Görsel / İndirilebilir Versiyon;

 • Kullanma Kılavuzu
 • Online sesli ve görsel eğitim paketi
 • İki adet dinlenebilir / indirilebilir audio (sesli) albüm
 • Sekiz adet dinlenebilir audio (sesli) albüm

olmak üzere 4 parçadan oluşmaktadır.

Kullanma Kılavuzu (1 Adet)

Kullanma Kılavuzu (1 Adet)

"Bio-Ritmik Largo & Konsantrasyon" adı verilen bu rehber kitap, online setin ilk 3 bölümü ile birlikte kullanılmak üzere hazırlanmıştır. Setin kullanma kılavuzu ve online setin ilk üç bölümü kullanıcıya setin nasıl kullanılacağını ve tekniklerle ilgili detayları vermek üzere hazırlanmıştır. Setin verimli olarak kullanılabilmesi için önce setin kullanma kılavuzu ile birlikte online setin ilk üç bölümü izlenmelidir.
Bio-Ritmik Largo

Bio-Ritmik Largo 10 Audio (Sesli) Albüm

Online setin 4. bölümünde yer alan albümler hızlı öğrenme ve konsantrasyonu sağlayan teknolojiyi kullanarak hazırlanmıştır. Bu 10 albüm konsantrasyon, hızlı öğrenme, hafıza gücü, hızlı okuma, etkin ders çalışma, problem çözme ve yaratıcı fikirler üretme gibi her türlü öğrenme faaliyeti sırasında kullanılabilir. Albümlerdeki özel seçilmiş largo barok fon müzikler stressiz bir öğrenme ortamı sağlarken, binaural frekanslar tekniği de konsantrasyonu artırmaktadır.

Seti Nasıl Kullanacaksınız?

"Bio-Ritmik Largo & Konsantrasyon" seti aktif olarak öğrenme ve düşünme faaliyetleri sırasında zihinsel konsantrasyon ve odaklanmaya yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.

Setin kullanımı için Mega Hafıza'nın eğitim platformu http://setler.megahafiza.com web sitesine girmeniz, online Bio-Ritmik ve Largo ve Konsantrasyon Seti için size gönderilmiş olan seri numarası ile giriş yapmanız gerekmektedir. Setin albümlerine ve sesli-görsel eğitim paketine bu bölümden ulaşacaksınız.

Seti kullanmadan önce setin online sesli ve görsel eğitim paketini dikkatli bir şekilde izleyiniz. Ayrıca setin kullanma kılavuzunu da inceleyiniz. Bu bölümler size setin nasıl kullanılacağını ve kullanılan teknolojinin ne olduğunu detaylı olarak izah edecektir.

"Bio-Ritmik Largo ve Konsantrasyon" setinin okuma, ders çalışma vb. faaliyetler sırasında dinlenmesi tavsiye edilmektedir. Seti bu faaliyetlerin haricinde dinlemenin bir zararı yoktur (ama bazen olabilir, sebebi aşağıda açıklanmıştır), ancak öğrenme faaliyeti olmayan bir zamanda bu frekans ve ritimleri dinlemek bir fayda sağlamaz.

Setin örneğin araba kullanırken dinlenmemesi gerekir. Öğrenme ve zihinsel konsantrasyon faaliyetlerinin dışında kullanılması şu açıdan sakıncalı olabilir. Setteki largo barok müzik ve frekanslar kişinin beden fonksiyonlarını yavaşlatıp rahat bir konuma sokarken, enerjiyi ve kan sirkülasyonunu beyine yönlendirmektedir. Bu durum bedenin gevşemesine sebep olduğu için, fiziksel hareketler anlamında ani reaksiyonlar göstermeyi geciktirebilir. Bu sebepten dolayı araba kullanırken, ani frene basmak vb. bir hareket gerektiğinde kişi sorun yaşayabilir.

Setin albümlerinde a-) "Mozart Etkisi" ile "Largo Barok Müzik" etkisi, b-) Bio-Ritmik "Binaural Frekanslar" olmak üzere iki temel etki vardır.

Albümlerin "kitap okurken", "ders çalışırken", "bir proje üzerinde düşünürken", "öğrenme" ve "konsantrasyon" gerektiren faaliyetler sırasında kulaklıkla veya ortamda (kulaklıksız olarak) fon müzik olarak dinlenmesi tavsiye edilmektedir.

Albümlerin fon müzik olarak kulaklıksız dinlenmesi sırasında etkin öğrenmeye yardımcı olan "Mozart Etkisi" ile "Largo Barok Müzik" etkisi aktif iken, albümlerin kulaklıkla dinlenmesi ilave olarak konsantrasyon ve odaklanmaya yardımcı olan "Binaural Frekanslar" etkisinin de aktif olarak kullanılmasını sağlamaktadır.

Albümler audio (sesli) olup, ilk 2 albümü dilerseniz bilgisayarınıza/cep telefonunuza indirerek offline dinleyebilir, diğer 8 albümü ise internet erişimi olan bilgisayar veya cep telefonundan online dinleyebilirsiniz.

Orjinal albümleri herhangi bir ses dosyası formatına çevirerek kullanmaya kalkışmayınız. Setteki "Bio-Ritmik Binaural Frekanslar" çok hassas bir seviyededir. Dolayısı ile başka formata çevirim sırasındaki kayıptan dolayı binaural frekanslar kısmen yok olmakta ve albümlerin frekans etkisi kalmamaktadır. Yani çevirim sırasında frekans etkisinin kullanılamaması durumu olabilir. İşin garantiye alınması açısından orjinal audio (sesli) albümlerin kullanılması tavsiye edilmektedir.

Setteki albümlere "Hızlı Öğrenme", "Hafıza Gücü", "Konsantrasyon", "Hızlı Okuma" vb. isimler verilmiştir. Bu isimler albümlerin kullanım alanlarını belirlemek için değil, sadece albümlere isim vermek amacıyla verilmiştir. Her albüm tüm öğrenme, okuma, ders çalışma, kitap okuma vb. zihinsel konsantrasyon gerektiren faaliyetlerde kullanılabilir. Monotonluk yaratmamak adına aynı albümün arka arkaya devamlı dinlenmemesi, farklı albümlerin dinlenmesi tavsiye edilmektedir.

Setin Kullanım Süresi

Bio-Ritmik Largo ve Konsantrasyon setinin kullanım süresi 3 yıldır, 3 yıl sonra süre uzatımı istenirse düşük bir ücret karşılığı süre tekrar uzatılacaktır.

Bio-Ritmik Largo ve Konsantrasyon Seti Mobil Cihazlarımda Kullanabilir Miyim?

"Bio-Ritmik Largo & Konsantrasyon" setini ve albümleri mobil cihazlarınızda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ders çalışma veya öğrenme faaliyeti esnasında ya da sınav öncesi konsantrasyonunuzu artırma amaçlı cep telefonu, ipad veya akıllı mobil cihazlarınızla eğitimi inceleyelebilir, albümleri kulaklıkla dinleyebilirsiniz.

Bio-Ritmik Largo & Konsantrasyon Setini kullananların görüşleri

İşimin yoğun olması ve stres yüzünden son yıllarda hiçbir konuya tam olarak yoğunlaşamaz olmuştum. Kısa sürede dikkatim dağılıyordu. Bundan yaklaşık bir yıl önce Mega Hafıza'nın tüm setlerini aldık ve ailece kullanıyoruz. Setlerin tümü profesyonelce hazırlanmış. Ancak benim için "Bio-Ritmik Largo" konsantrasyon setinin ayrı bir yeri var. Bu set hem stres için, hem de ilgilendiğiniz konulara kolayca yoğunlaşmak için harika bir çözüm. İşin ilginç tarafı, bu tip konsantrasyon teknolojilerinden çoğu insanın haberi dahi yok. Bizi bu tekniklerle tanıştıran Melik Duyar'a ailece çok tesekkür ediyoruz.
Mutlu Gün / Genel Müdür - Adres Bilgisayar Beşiktaş - İSTANBUL
Mega Hafıza'nın setleriyle üniversiteye hazırlanırken tanıştım. İhtiyacım olan şeyler hızlı okuma, hızlı öğrenme ve konsantre olmaktı. Bu amaç için "Mega Hızlı Okuma", "Bio-Ritmik Largo" ve "Fotografik Hafıza Teknikleri" setlerini aldım. Bu kombinasyonla isabetli bir seçim yapmış olduğumu düşünüyorum. Öğrendiğim teknikleri ve konsantrasyon için "Bio-Ritmik Largo" setini şu anda üniversite'de de kullanıyorum.
Ümit Karaca / Üniversite Öğrencisi O.D.T.Ü. - ANKARA
Tıp Uzmanlık Sınavında (TUS) başarılı olmak için ciddi bir çalışma ve konsantrasyon gerekiyor. Bu sınava hazırlanan arkadaşlara Mega Hafıza'nın hafıza eğitimi, Mega Hızlı Okuma ve konsantrasyon setlerini tavsiye ediyorum. Şahsen ben bu setlerin çok faydasını gördüm.
Dr. Talat Ayyıldız / Uzman Doktor Beşevler - ANKARA
Ben 14 yaşındayım. İsmim Ayşe Bakır. Mega Hafıza'nın "Mega Hızlı Okuma" ve "Bio-Ritmik Largo" ikili setini aldım. Bu iki set hem okuma hızımı yükseltti, hem de konsantrasyonumu artırdı. ... Lütfen bu teşekkür mektubumu Melik Duyar'a iletiniz.
Ayşe Bakır / Ortaokul Öğrencisi Yüreğir - ADANA
Mega Hafıza'nın setlerini TV'de gördüm ve ilkokulda öğrenci olan çocuklarım için aldım. Setler çok kısa sürede çocuklarımın öğrenme hızlarını ve konsantrasyon güçlerini artırarak beni çok etkiledi. Böylece teknikleri çalışarak ben de öğrenmeye başladım. Konsantrasyon, hızlı öğrenme ve beyin eğitimiyle ilgili son gelişmeleri takip etmek istiyorsanız, Mega Hafıza'yı takip edin.
Nuri Ateş / Emniyet Görevlisi Merkez - Niğde
Bu önemli konuyu Türkiye'de yaygınlaştırdığınız için size çok teşekkür ediyorum. Hafıza geliştirme konusu senelerden beri ilgimi çekmiştir. Sizden almış olduğum "Bio-Ritmik Largo ve Konsantrasyon" setinizden çok memnunum.
Kemal Pancar / Caddebostan - İstanbul
Tanıtımlarınızı TV'de görmüş ve etkilenmiş biri olarak internetten daha fazla bilgi alma imkanı buldum ve bütün setlerinizi aldım. O zamanlar Maliye Bakanlığında Vergi Denetmeni olarak görev yapıyordum. Hafıza teknikleri vasıtasıyla ingilizce kelime ezberlemek daha kolay ve daha zevkliydi. Bio-Ritmik Largo ve Konsantrasyon setinin faydasını oldukça gördüm. Zihinsel Matematik ve Hafıza Teknikleri sayesinde daha pratik soru çözme tekniklerine kavuştum. Matematik sorularını çözerken artık kalem kullanmadan hesap yapabilmek ayrı bir zevkti. Edindiğim teknikler sayesinde iş sınavlarına çalıştım.KPPS'de iyi bir puan almıştım ve sonunda BDDK Uzmanlık sınavını kazandım. Benim ufkumu açtığınızı ve geleceğe daha iyi bakmakta sizin de önemli katkınız olduğunu düşünüyorum. Bu sebeple size teşekkürü bir borç biliyorum.
Abdurrahman Çetin / Bankacı Kavaklıdere – ANKARA